Świadczenie „Mama 4+” dla ponad 5. tys. pomorskich rodziców

Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające, potocznie nazywane „Mama 4+” funkcjonuje od niemal 2. lat i od tego czasu pomorskie placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzymały ponad  6 tys. wniosków o wsparcie, z czego przeszło 5 tys. rozpatrzyły pozytywnie. Aż 194.  z wnioskodawców wychowało dziewięcioro lub więcej dzieci.

Wsparcie z programu „Mama 4+” otrzymają osoby, które ukończyły powszechny wiek emerytalny (60 lat kobiety, 65 mężczyźni), urodziły i wychowały lub wychowały co najmniej czworo dzieci oraz nie posiadają niezbędnych środków do życia. Świadczenie przysługuje nie tylko mamom ale też ojcom. Dzieje się tak gdy matka umarła lub porzuciła dzieci bądź zaprzestała ich wychowywania. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przyznawane jest wyłącznie na wniosek. Powinien on zawierać dane osoby starającej się o wsparcie, wskazanie świadczenia o które się ubiega, sposób jego wypłaty i podpis. Do wniosku trzeba dołączyć akty urodzenia dzieci i ich numery PESEL, oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej, a także oświadczenie              o innych okolicznościach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania świadczenia.

Maksymalna wysokość świadczenia wynosi 1 200 zł brutto, czyli tyle samo ile minimalna gwarantowana emerytura. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o wsparcie ma dochód, to jego kwota zostanie dopełniona do 1 200 zł. Większość wnioskodawców stanowiły kobiety, jednak zgłosiło się także 18 mężczyzn.

Do końca grudnia ubiegłego roku pomorskie oddziały ZUS rozpatrzyły ponad 5,4 tys. wniosków, przeszło 5. tys. spraw wydały decyzje pozytywnie. Ponad 2 tys. decyzji przyznawało świadczenie w maksymalnej wysokości, ponad 3 tys. przyznawały świadczenia dopełniające. Przeciętna wysokość dopełnienia to 308,36 zł. Najczęstszą przyczyną odmowy było przekroczenie progu dochodowego,      a także wychowywanie mniej niż 4. dzieci. Najwięcej świadczeniobiorców jest z grupy wiekowej      60 – 69 lat i wychowało czworo dzieci. Jednak aż 194 z nich miało ich więcej niż dziewięcioro.           Aż 16. z pomorskich beneficjentów programu skończyło 90 lat.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *