Dzień: 2021-02-18

Wyrok w sprawie usteckich szkół

Pozytywny dla usteckiego samorządowy wyrok Sądu Administracyjnego w Warszawie. Uchylił on postanowienie Ministra Edukacji Narodowej oraz postanowienie Pomorskiego Kuratora Oświaty w przedmiocie negatywnej opinii w sprawie likwidacji Szkoły
Read More