Niemal 8 mln zł dla Ustki na odwodnienie ulicy Polnej

Lokalne podtopienia po intensywnych opadach deszczu w tej okolicy są utrapieniem dla jej mieszkańców. Chcąc poprawić ich bezpieczeństwo, a jednocześnie wyjść naprzeciwko wyzwaniom przed jakimi stoją dziś miasta w zakresie oszczędnego gospodarowania wodą, przygotowaliśmy projekt pn.  „Odwodnienie terenów przy ul. Polnej w Ustce poprzez budowę zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Całkowita wartość planowanego przedsięwzięcia to kwota 11 220 664,21 zł. Uzyskaliśmy 7 780 057,05 zł dofinansowania z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, co stanowi 85% kosztów realizacji inwestycji.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu planujemy m.in.:

  • rozbudowę istniejącego zbiornika z wylotem do rzeki Słupi poprzez jego powiększenie i połączenie z istniejącym zbiornikiem bezodpływowym (częściowo likwidowanym).
  • budowę rurociągu pomiędzy zbiornikami;
  • budowę zbiornika retencyjnego;
  • budowę separatorów (3szt) i rurociągu dz. 935-dł 145 m.

Lata realizacji: 2022 – 2023

Cele szczegółowe projektu to uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w zakresie wód deszczowych, poprawa jakości gospodarowania wodami opadowymi oraz poprawa jakości środowiska naturalnego. Zapotrzebowanie na wodę i problemy z jej nadmiarem po wystąpieniu ekstremalnych zjawisk pogodowych stały się wyzwaniem dla samorządów lokalnych. Zmiany klimatu, których aktualnie doświadczamy i będziemy doświadczać, sprawiają, że racjonalne i zrównoważone gospodarowania wodą w mieście staje się dla władz samorządowych priorytetem. Jednocześnie zrównoważona gospodarka wodna zaczęła mieć znaczenie dla procesów planowania przestrzennego. Nasze dalsze plany zakładają stworzenie w okolicy powstałego zbiornika miejsca wypoczynku i rekreacji.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *