Pół miliona PIT-ów wysłał ZUS

Pomorskie oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rozesłały do swoich klientów ponad 580 tys. deklaracji podatkowych PIT. Trafią one do wszystkich, którzy w 2020 r. pobrali przynajmniej jedno świadczenie z ubezpieczeń społecznych.

 

 ZUS wysłał deklaracje podatkowe PIT-40A albo PIT-11A i PIT-11 za 2020 rok. Formularz PIT-40A przeznaczony jest tylko dla podatników z niedopłatą podatku, czyli gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego nie przekracza kwoty należnego podatku.

Formularz PIT-11A trafi natomiast m.in. do osób, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia.  Co ważne, w tym roku ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku – takie osoby otrzymają PIT-11A. Podatnik           w takiej sytuacji powinien złożyć samodzielnie zeznanie albo może poczekać do 30 kwietnia – wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2020 r. wygenerowane automatycznie w ramach usługi Twój e-PIT. Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego              w formie elektronicznej lub 3. miesięcy od złożenia deklaracji w formie papierowej w urzędzie skarbowym. Jeśli podatnik nie wskazał rachunku, na który ma być zwrócona nadpłata, a nie przekracza ona dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, czyli 23,20 zł, to nadpłatę trzeba odebrać w kasie urzędu skarbowego. Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu.

PIT-11, czyli informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla  osób uprawnionych otrzymają natomiast osoby, które pobierały świadczenie należne po zmarłym. Dostaną go także Ci, którzy otrzymali alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub ugody, w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł miesięcznie, jeśli zasądzona lub ustalona kwota alimentów przewyższa 700 zł. PIT-11 nie otrzymają dzieci, które nie ukończyły 25 lat oraz dzieci niezależnie od wieku, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ponieważ alimenty wypłacone na rzecz takich dzieci są wolne od podatku dochodowego.

Świadczeniobiorcy, którzy chcą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, mogą to zrobić      w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które powinni złożyć do urzędu skarbowego do               30 kwietnia 2021 r.

Emeryci lub renciści mogą przekazać 1 proc. podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Jeśli jest to ta sama organizacja co w ubiegłym roku, nie muszą nic robić. Urząd skarbowy zrobi to za nich za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Wskazana w ubiegłym roku organizacja musi być jednak w aktualnym wykazie OPP. Jeżeli świadczeniobiorcy chcą przekazać        1 proc. podatku na rzecz innej OPP niż w ubiegłym roku, to powinni wypełnić druk PIT-OP                    i przekazać do swojego urzędu skarbowego.

Osoby, które nie otrzymają deklaracji do końca lutego lub mają wątpliwości dotyczące otrzymanego formularza PIT, powinny skontaktować się z placówką ZUS, która wypłacała im świadczenie.             W szczególnych, uzasadnionych losowo przypadkach, można otrzymać duplikat deklaracji PIT. Wniosek w tej sprawie można złożyć w placówce, która wypłaca świadczenie.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *