Wyrok w sprawie usteckich szkół

Pozytywny dla usteckiego samorządowy wyrok Sądu Administracyjnego w Warszawie. Uchylił on postanowienie Ministra Edukacji Narodowej oraz postanowienie Pomorskiego Kuratora Oświaty w przedmiocie negatywnej opinii w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ustce.

W uzasadnieniu sąd wskazał, iż postanowienie kuratora z roku 2020 oraz jego podtrzymanie przez ministra zostały wydane z naruszeniem prawa. W ocenie sądu Gmina Miasto Ustka wypełniła wszystkie wymogi określone w ustawie Prawo Oświatowe. Podkreślono również, że planowana wówczas reorganizacja oraz zakładane oszczędności w wyniku racjonalnego wykorzystania bazy lokalowej SP2 i SP3 mogły podnieść jakość i poziom procesu edukacyjnego.

– Czekamy na uprawomocnienie się wyroku. Nie planujemy dalszego przekształcania, czyli likwidacji SP3 na chwilę obecną. Kontynuujemy model pracy z trzema szkołami. Chcemy, żeby te trzy szkoły na chwilę obecną funkcjonowały. Dlatego też na wniosek Rady Miasta powołamy zespół, który będzie próbował wypracować najlepszą strategię i najlepszy model funkcjonowania tych trzech szkół w naszym mieście – mówi Paulina Kamińska, sekretarz miasta Ustka

Wypracowane wnioski z pracy zespołu będą publikowane na stronie internetowej. Na stronie internetowej samorządu można także zapoznać się z pełną treścią wyroku Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *