W Ustce ruszyła rekrutacja do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022. Nabór uczniów prowadzą trzy szkoły podstawowe w mieście. Z danych dotyczących meldunków wynika,