80 nowych ochotników do służby w 7 Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej zostało wcielone w Słupsku w ostatni weekend. Przejdą oni szesnastodniowe szkolenie podstawowe, które zakończy uroczysta przysięga wojskowa.Wcielenie