Nowe ekologiczne programy dotacji dla mieszkańców

Gmina Potęgowo, mając na uwadze troskę o środowisko, dofinansuje mieszkańcom wymianę źródła ciepła, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, a także zakup szamba. Na ostatniej sesji, Rada Gminy Potęgowo jednogłośnie przyjęła przedłożone przez Wójta projekty uchwał dotacyjnych.

– Stawiamy na odnawialne źródła energii, zamontowaliśmy panele fotowoltaiczne  na budynkach użyteczności publicznej o łącznej mocy 140 kWh. Mocno inwestujemy w modernizację naszych budynków publicznych, tylko w bieżącym roku zmodernizujemy 10 świetlic wiejskich. Wybudowaliśmy ekologiczny ciepłociąg, który zasila między innymi szkołę, gminny ośrodek kultury czy urząd gminy. Wymieniliśmy stary piec w remizie OSP na pompę ciepła. Budujemy nowoczesny żłobek i przedszkole w systemie pasywnym z fotowoltaiką na dachu. Podłączymy ten budynek do ekologicznej sieci ciepłowniczej. To tylko niektóre z zadań ekologicznych jakich się podjęliśmy – wylicza Dawid Litwin, wójt gminy, podkreślając przy tym, że  przyszedł czas na wsparcie indywidualnych inwestycji mieszkańców.

– Z racji funkcjonowania Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Potęgowo, do budżetu trafia opłata środowiskowa, tzw. opłata marszałkowska. Chcąc, chociaż w małym stopniu, zrekompensować  mieszkańcom uciążliwości zapachowe z jakimi zmagają się na co dzień (w związku z funkcjonowaniem RIPOKa) wszyscy radni zdecydowali się poprzeć pomysł wójta, aby wpływy z opłaty marszałkowskiej rokrocznie przeznaczać na programy wsparcia dla mieszkańców – mówi Waldemar Zientarski, Przewodniczący Rady Gminy Potęgowo.

Program „Eko-logiczna Potęga” dotyczy gospodarki wodno-gruntowej. W trakcie tworzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Potęgowo, stwierdzono, iż budynki mieszkalne nie podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej wyposażone są w stare zbiorniki bezodpływowe (często poniemieckie), jak również w zbiorniczki o niewielkiej pojemności nie dostosowane do potrzeb. Istnieją także budynki nie posiadające żadnego zbiornika na gromadzenie nieczystości ciekłych. Niektóre położone są w znacznej odległości od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, a budowa sieci jest ekonomicznie nieuzasadniona.

W ramach programu „Nie rób dymu”, Gmina Potęgowo będzie wspierać finansowo tych mieszkańców, którzy zdecydują na wymianę źródła ciepła, w wysokości 50% udokumentowanych i poniesionych kosztów. Dotacja jest udzielana wyłącznie na zakup nowego źródła ciepła, spełniającego normy i dopuszczonego do użytkowania na terenie Polski. Warunkiem niezbędnym jest likwidacja wszystkich dotychczasowych nie ekologicznych źródeł ciepła.

– W celu ograniczenia zanieczyszczania środowiska zdecydowano o wdrożeniu programów dotacji. Ekologia to wspólna sprawa nas wszystkich – podsumowuje wójt Dawid Litwin.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *