Wójt z absolutorium

Podczas XXXVI sesji Rady Gminy Kobylnica, radni zdecydowali o udzieleniu absolutorium Wójtowi Leszkowi Kulińskiemu. Głosowanie poprzedzono rozpatrzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za ubiegły rok.

Jednak zanim doszło do głosowania nad absolutorium rajcy zostali zapoznani z najważniejszymi informacjami dotyczącymi stanu finansów samorządu. Przedstawiona została także pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Ostatecznie „za” udzieleniem Wójtowi absolutorium zagłosowało 12 radnych.

– Dziękuję za to absolutorium, ale przede wszystkim dziękuję wszystkim za wspólną pracę przy tworzeniu budżetu oraz podejmowaniu decyzji w trakcie jego wykonywania. Wszystkie zmiany, sytuacje, które się wydarzyły, sprawiały, że co chwila stawaliśmy przed nowymi wyzwaniami. Cieszę się, że w drodze dyskusji, dialogu, wymiany argumentów, zawsze znajdywaliśmy rozwiązanie. Udzielenie absolutorium to dla każdego włodarza dowód zaufania, wiary w obraną wcześniej wizję, zadowolenia z efektów dotychczasowych działań – mówił Wójt.

Wójt Gminy Kobylnica, tuż po otrzymaniu absolutorium, otrzymał gromkie brawa od obecnych na sali osób a od radnych – okolicznościowy bukiet kwiatów. Słowa podziękowań skierował pod adresem wszystkich współpracowników.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *