Dzień: 27 maja 2021

Wójt z absolutorium

Podczas XXXVI sesji Rady Gminy Kobylnica, radni zdecydowali o udzieleniu absolutorium Wójtowi Leszkowi Kulińskiemu. Głosowanie poprzedzono rozpatrzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za ubiegły rok.
Read More