Absolutorium w Ustce

Sesji Rada Miasta Ustka jednogłośnie podjęła uchwały o udzieleniu pełniącemu obowiązki burmistrzowi absolutorium oraz wotum zaufania.

Głosowanie nad wotum zaufania, poprzedziła dyskusja nad raportem o stanie miasta, prezentującym pracę Urzędu, spółek i jednostek miejskich.

Następnie, po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu przez burmistrza, radni udzielili absolutorium pełniącemu obowiązki burmistrza Bartoszowi Gwóźdź – Sproketowskiemu. Rada miasta zatwierdziła także sprawozdanie finansowe miasta za 2020 rok.

Sesja związana z udzieleniem wotum zaufania i absolutorium uważana jest za najważniejszą w roku. Udzielenie absolutorium oznacza akceptację wykonania budżetu za rok poprzedni i stwierdzenie prawidłowości  działania finansowego.

Bartosz Gwóźdź – Sproketowski p.o. Burmistrza Ustki dziękując za absolutorium, zaznaczył, że jest to wynik dobrej pracy urzędników i pracowników miejskich jednostek. Serdecznie podziękował za pozytywną ocenę działań.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *