Barbara Dykier z absolutorium

Podczas  sesji Rady Gminy, Wójt Gminy Słupsk Barbara Dykier uzyskała wotum zaufania oraz absolutorium.
Głosowanie poprzedziło omówienie Raportu o stanie Gminy Słupsk w roku 2020 oraz debata nad dokumentem.
W 2020 roku
dochody gminy wyniosły ponad 152 mln. zł, natomiast
wydatki kształtowały się na poziomie ponad 157 mln. zł. Tradycyjnie największą cześć budżetu stanowiły
wydatki inwestycyjne, które w roku 2020 kształtowały się na poziomie ponad 50 mln. zł, co stanowi około 32 % wszystkich wydatków ogółem.
Znaczne wydatki zostały również przeznaczone na pomoc społeczną – ponad 36 mln. zł. i oświatę – ponad 37 mln.

Istotnymi inwestycjami realizowanymi w roku 2020 były między innymi: budowa mieszkań komunalnych w Jezierzycach, budowa przedszkola we Włynkówku, budowa dróg na Osiedlu Złoty Potok oraz w Krępie Słupskiej w formule PPP, modernizacja żłobka w Redzikowie czy budowa Kuźni Rybackiej w Wiklinie.
Mimo panującej pandemii ubiegły rok był rekordowy jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości budowlanych i inwestycyjnych. Sprzedaż nieruchomości kształtowała się na poziomie ponad 8,5 mln. zł.
Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *