Tajemnica grodu sprzed 1000 lat

Doskonale zachowane relikty konstrukcji wału średniowiecznego grodu odkryli archeolodzy w Obłężu koło Kępic. Naukowcy znaleźli także szereg zabytków pochodzących z XI wieku.

Wykopaliska w Obłężu trwały blisko miesiąc. Studenci i naukowcy badali relikty wczesnośredniowiecznego grodziska oraz sąsiadującego z nim cmentarzyska kurhanowego. Na terenie grodu znaleziono wiele interesujących zabytków w tym dwie monety z XI wieku. Jedna z nich wybita była w Anglii za panowania króla Knuta Wielkiego, a druga na terenie kalifatów arabskich. Znaleziono także ozdoby metalowe i bursztynowe, prześliki, około 10 tysięcy fragmentów ceramiki. Jednak najciekawszym odkryciem są doskonale zachowane elementy konstrukcji drewnianych

 

Badania w Obłężu to nie tylko wykopaliska. Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przeprowadzili także badania geomagnetyczne. Ponadto pozyskali próbki pozostałości roślin uprawianych w tym miejscu 1000 lat temu. Przeprowadzone analizy pozwoliły wstępnie wydatować powstanie grodu nad Wieprzą na XI stulecie po Chrystusie.

 

Naukowcy pobrali próbki do badań chronologii bezwzględnej, które pozwolą określić dokładnie datę powstania obiektu w Obłężu. Archeolodzy i studenci z Uniwersytetu Warszawskiego badali także cmentarzysko kurhanowe sąsiadujące z grodem. Według wstępnej oceny badań można stwierdzić, że nekropolia ma wcześniejsze korzenie niż gród. Jej początki mogą sięgać nawet epoki kamienia. Była wykorzystywana także w kolejnych okresach pradziejowych. Nie wykluczone, że archeolodzy powrócą nad Wieprzę w przyszłych sezonach wykopaliskowych.

 

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *