Gmina Potęgowo podwójnie nagrodzona w ogólnopolskim konkursie dla samorządów

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie we współpracy z Politechniką Rzeszowską zorganizował Ogólnopolski Konkurs na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd. Pierwsze miejsce w kategorii „Energetyczny Inwestor Roku” otrzymała Gmina Potęgowo, za realizację ekologicznej sieci ciepłowniczej zasilanej z biogazowni.

Nagrody odebrał 13 września wójt Dawid Litwin, podczas VI Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” na Politechnice Rzeszowskiej. Kapituła konkursu składająca się z ekspertów technologii energetycznych, wskazała Gminę Potęgowo także jako v-ce lidera najbardziej innowacyjnego Energetycznie Samorządu w Polsce. Wójt Dawid Litwin uczestniczył również w panelu dyskusyjnym „Wyzwania lokalne w kontekście transformacji energetycznej Polski”.

– Dziękuję moim współpracownikom oraz radnym Rady Gminy za współpracę i wspieranie moich pomysłów eko-energetycznych. Dziękuję także marszałkowi województwa pomorskiego Mieczysławowi Strukowi za wspieranie naszych działań – mówi Dawid Litwin, wójt Gminy Potęgowo.

Ciepłociąg w gminie Potęgowo oraz jego źródła ciepła wykorzystują najnowsze rozwiązania techniczno–technologiczne. Inwestycja zapewnia redukcję zanieczyszczeń do środowiska, ale również zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej do celów grzewczych. Dzięki jej realizacji wyłączona z eksploatacji została przestarzała kotłownia w Potęgowie. W ramach inwestycji na terenie Elektrowni Biogazowej w Darżynie zainstalowano urządzenia, niezbędne do wyprowadzenia energii cieplnej do sieci oraz uruchomiono szczytowy kocioł zasilany biogazem. Powstałą sieć ciepłownicza, która zasila kilkadziesiąt węzłów cieplnych w kilkunastu budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej (m.in. Gminny Ośrodek Kultury, GOPS, Przedszkole, Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa). Łączna długość ciepłociągu to ponad pięć kilometrów.

Celem Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd jest wyłonienie oraz nagrodzenie gmin najbardziej zaangażowanych w modernizację sektora energii, wpisujących się poprzez to w realizację założeń krajowej i unijnej polityki energetyczno-klimatycznej, w tym także w prowadzeniu zrównoważonej transformacji energetycznej na poziomie lokalnym.

Instytut Polityki Energetycznej im I. Łukasiewicza w Rzeszowie to powstały w 2015 r. niezależny think tank grupujący ekspertów zajmujących się energetyką. Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą, ekspercką, propaguje naukę i wiedzę o polityce energetycznej. Instytut wydaje analizy, raporty, książki czy anglojęzyczne czasopismo naukowe Energy Policy Studies.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *