Pieniądze dla usteckiej szkoły

Ustka pozyskała środki w dodatkowym naborze wniosków do programu dla szkół „Poznaj Polskę” w ramach zwiększonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej puli 10 mln, przeznaczonej na realizację tego programu. Dofinansowanie otrzymała Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 3 w Ustce.

„Poznaj Polskę” to program w ramach, którego szkoły mogły otrzymać środki na dofinansowanie wyjazdu do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągniętych na nauki.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Program to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki. Wsparcie może być przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników wyjazdu. Szkoła otrzyma dofinansowanie w wysokości do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *