Miliony dla samorządów z regionu

156 milionów złotych dofinansowania na inwestycje społeczne, infrastrukturalne i modernizacyjne otrzymają samorządy z regionu słupskiego. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład.

Fot. UM Słupsk/ https://www.facebook.com/MiastoSlupsk/

W słupskim ratuszu odbyło się wręczenie promes z udziałem rzecznika rządu Piotra Müllera.

Celem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jest dofinansowanie inwestycji realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Rozwiązanie stabilizujące wzmocni finanse samorządów i pozytywnie wpłynie na rozwój każdego W regionie słupskim dofinansowanie otrzyma 21 projektów.

– Cieszy mnie fakt, że region, z którego pochodzę i w którym się wychowałem, może się tak prężnie rozwijać. Miasto Słupsk otrzymało fundusze na wszystkie złożone wnioski. Zmiany będą zauważalne gołym okiem! W regionie słupskim funkcjonuje już wiele programów rządowych. Program Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład to dodatkowe pieniądze na inwestycje bliskie ludziom. Nowe przedsięwzięcia w znaczący sposób poprawią jakość życia mieszkańców. Dzięki dodatkowym środkom będzie możliwy dalszy rozwój infrastruktury drogowej. Jest to bardzo ważny aspekt ze względu na sektor turystyczny, który dla regionu słupskiego jest kluczowy. Cieszę się także, że Spichlerz czerwony w Słupsku dostanie nowe życie, a Park Kultury i Wypoczynku nabierze nowego blasku – podkreśla rzecznik rządu, poseł na Sejm RP Piotr Müller.

Wszystkie dofinansowane inwestycje w regionie słupskim:

BENEFICJENTKWOTA DOFINANSOWANIAZADANIA
Gmina Damnica9 130 000 zł1. Przebudowa głównych dróg osiedlowych w miejscowości Damnica.

2. Budowa Gminnego Centrum Zdrowia i Rehabilitacji pocovidowej.

Gmina Dębnica Kaszubska9 316 194 zł1. Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej.

2. Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębnica Kaszubska.

Gmina Główczyce7 249 302,71 zł1. Przebudowa dróg gminnych w Główczycach – ulice: Lipowa, Świerkowa, Brzozowa, Klonowa, Ogrodowa, Owocowa, Jarzębinowa, Kwiatowa.
Gmina Kępice
  1. 840 000 zł
  1. Poprawa warunków życia mieszkańców regionu poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Kępice.
Gmina Kobylnica12 817 694,50 zł1. Budowa lok. systemu zbiorczego w Komorczynie z odprowadzaniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach (Gm. Kobylnica)

2. Przebudowa drogi gminnej nr 114082G – ulicy Transportowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.

Miasto Ustka12 920 000 zł1. Przebudowa ul. Polnej w Ustce.
Gmina Potęgowo8 556 000 zł1. Modernizacja obiektów edukacyjnych na terenie Gminy Potęgowo-SP Łupawa, SP Potęgowo.

2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Potęgowo-Dąbrówno, Potęgowo, Malczkówko.

Gmina Słupsk11 970 000 zł1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Strzelino – Strzelinko – Włynkowo oraz odbudowa infrastruktury drogowej.

2. Modernizacja sieci wodociągowej wraz ze Stacją Uzdatniania Wody oraz odbudowa dróg i sieci deszczowej w popegeerowskiej m-sci Kusowo.

Miasto Słupsk36 500 000 zł1. Budowa zbiornika retencyjno-rozsączających wody opadowe u zbiegu ulic Piłsudskiego i Małcużyńskiego w Słupsku.

2. Przebudowa ulic: Wiejskiej, Rybackiej, Norwida wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kilińskiego i Kaszubskiej w Słupsku.

3. Zagospodarowanie terenu Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku wraz z nadaniem mu nowych funkcji.

Gmina Smołdzino4 046 027 zł1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie z wyłączeniem wymiany systemu grzewczego.
Gmina Ustka2 850 000 zł1. Budowa i modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Ustka.
powiat słupski15 200 000 zł1. Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębnica Kaszubska – Etap II (Gmina Dębnica Kaszubska).

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino – Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk).

woj. Pomorskie (inwestycja realizowania na terenie miasta Słupsk)15 282 000 zł1. Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne.
SUMA156 025 434 zł
Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *