Ustka z nagroda 20-lecia za budownictwo

Ustka otrzymała nagrodę dwudziestolecia za budownictwo społeczne i komunalne. Ranking tworzony jest przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Ustka zdobyła I miejsce w kategorii małe miasta.

Uroczysta gala wręczenia wyróżnień odbyła się 6 października br. w Katowicach podczas XIX Forum Samorządowego Kapitału i Finansów. Nagrodę odebrał zastępca burmistrza Bartosz Gwóźdź – Sproketowski.

Ranking „Wspólnoty” przedstawia liczbę zbudowanych w latach 2000 – 2020 mieszkań w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Wyniki zostaną opublikowane w listopadowym wydaniu pisma. W Ustce w tym okresie powstało 69 budynków komunalnych i społecznych, co oznacza 868 nowych mieszkań.

Niewątpliwe zasługi dla przedsięwzięć w zakresie budownictwa społecznego w naszym mieście ma zmarły w 2020 roku burmistrz – Jacek Graczyk. Jego dewizą były działania kompleksowe, inwestycje idące w parze z dbałością o tkankę społeczną. Ważną rolę w tych procesach odegrała też spółka komunalna Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Jej zadaniem była realizacja nowych przedsięwzięć na odzyskanych terenach. A niezależnie od tego spółka, zaciągając kredyty, zrealizowała w ramach budownictwa czynszowego szereg dodatkowych inwestycji. Wieloletni prezes UTBS – Edward Rokosz – został za te działania wyróżniony honorowym tytułem Ambasadora Usteckich Ambasadorów.

Budownictwo czynszowe było elementem dużego procesu zmian społecznych i modernizacji wybranych obszarów Ustki. W starej części miasta, w zdegradowanych chatach rybackich, znajdowało się wiele mieszkań komunalnych będących w większości w złym stanie technicznym. Miasto chciało wesprzeć mieszkańców i jednocześnie przywrócić temu obszarowi Ustki dawny charakter. Tak zrodził się projekt rewitalizacji, który oprócz odtworzenia historycznej architektury budynków, modernizacji przestrzeni publicznych i ożywienia gospodarczego, zakładał także poprawę warunków mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem. Mieszkańcy zyskali nowoczesne, wygodne mieszkania, a uwolnione budynki zostały odbudowane i wykorzystane na nowe funkcje. Dziś ten obszar miasta tworzy Starą Osadę Rybacką – jedną z atrakcji Ustki.

Do budownictwa przeznaczonego na najem socjalny Miasto także podchodzi w sposób całościowy. W zachodniej części Ustki powstało osiedle z mieszkaniami o dobrym standardzie, a w jego sąsiedztwie zlokalizowane jest Usteckie Centrum Usług Społecznych. Funkcjonują tam m.in. Centrum Integracji Społecznej prowadzące szerokie działania w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, świetlica dla dzieci czy też podmiot ekonomii społecznej.

 

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *