W Redęcinie zakończył się I etap robót związanych z budową boiska sportowego

Mieszkańcy Redęcina w gminie Słupsk mogą zauważyć już zmiany związane z zakończeniem I etapu robót budowy boiska sportowego. Przygotowano teren pod budowę, ukończono także prace ziemne oraz zagęszczanie podłoża. Działania te były wynikiem projektu Gminy Słupsk nagrodzonego w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Fot. Gmina Słupsk/ https://www.facebook.com/Gmina.Slupsk

Potrzeba budowy boiska w Redęcinie to inicjatywa zgłoszona przez samych mieszkańców – wynikała z braku przestrzeni służącej do uprawiania sportów. Wcześniej na terenie znajdowała się tam m.in. siłownia zewnętrzna i plac zabaw, jednak ze względu na niebezpieczną nawierzchnię, miejsce nie zachęcało do częstego odwiedzania przez dzieci czy młodzież. Inwestycja ma zapewnić stworzenie boiska z nawierzchnią bezpieczną, na której będzie możliwa komfortowa gra w siatkówkę, piłkę ręczną czy koszykówkę. Planowane jest także organizowanie zawodów i imprez sportowych. Program „WzMOCnij Swoje Otoczenie” to ogólnopolski program grantowy, realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Skierowany jest do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednej z siedmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *