Zmarł najstarszy lekarz pogotowia

Nie żyje lek. med. Władysław Przybył. Doktor zmarł 28 września 2021 r w Poznaniu. Miał 101 lat. Był niezwykle zasłużony dla Ustki i znany mieszkańcom naszego miasta, jako najdłużej pracujący zawodowo lekarz Pogotowia Ratunkowego. W zespole karetki pracował aż do 94 roku życia. Wcześniej był lekarzem wojskowym i pełnił jednocześnie dyżury w Przychodni Miejskiej. W Ustce mieszkał od 1954 roku, do 6 grudnia 2020 roku.

Władysław Przybył zmarł w Poznaniu. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 7 października: msza żałobna w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej (Poznań, ul. Naramowicka) o godz.12.30, pochówek (Cmentarz w Poznaniu, ul. Jasna Rola) o godz. 13.30.

Pan dr Władysław Przybył rocznik „kolumbów” t.j  1920,  urodził się we wsi Kotliny w  województwie łódzkim. Szkołę Powszechną i gimnazjum ukończył w Łodzi. Kiedy był w 1-ej klasie liceum wybuchła wojna. Ponieważ znał język niemiecki , aby nie trafić „ na „roboty”, do Niemiec podjął pracę w firmie budowlanej, zajmując się także zarządzaniem nieruchomościami. Po zakończeniu wojny myślał przede wszystkim o dokończeniu liceum. W marcu 1945 roku dostał się na kurs pedagogiczny, a już w czerwcu przystąpił do matury.  Po odpowiednim przeszkoleniu pedagogicznym podjął na krótko pracę nauczyciela w Szkole Podstawowej w Dłutowie, ale wkrótce rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi, w czasie których pracował jako laborant, a po ich ukończeniu już jako  lekarz –  w Stacji Krwiodawstwa, a następnie w Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Po uzyskaniu dyplomu w 1951 roku z  t.z.w „ nakazu pracy” został skierowany do pracy w szpitalu w Kielcach, a następnie przez 2 lata pracował w oddziale wewnętrznym Szpitala Powiatowego w Sandomierzu. W  wyniku powołania do obowiązkowej służby  wojskowej trafił do Ustki, do Ustki , z którą związał się na stałe.

Po zakończeniu obowiązkowej dwuletniej służby wojskowej,  pozostał w marynarce wojennej. Początkowo w niewielkiej usteckiej jednostce, następnie przez wiele lat w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej.

Ustawicznie podnosił swoje kwalifikacje, zdobywając  dwie specjalizacje drugiego stopnia: z rentgenodiagnostyki, a następnie z chorób wewnętrznych.

Oprócz pracy w wojsku, po przejściu na emeryturę pracował, jako jedyny  radiolog dla mieszkańców naszego miasta w Miejskiej Przychodni Rejonowej przy ul. Żeromskiego. W latach 2001 – 2014 związał się kontraktem z  ustecką  filią  Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku.

Pracując w zespole ratunkowym do 94 roku życia, Pan dr Władysław Przybył był zapewne najstarszym czynnym zawodowo lekarzem w Polsce pełniącym tak odpowiedzialną funkcję, jednocześnie realizując swoje młodzieńcze marzenie – bezpośrednie ratowanie ludzkiego życia i zdrowia.

W środowisku lekarskim niezwykle ceniony, skromny, koleżeński i życzliwy dla współpracowników. Chętnie pomagający i służący dobrą radą także chorym, nie tylko z tytułu pełnionego  zawodu, ale pomocny w ich problemach życiowych i socjalnych

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *