Podczas Sesji Rady Gminy Słupsk w dniu 21 grudnia br., uchwalony został budżet na rok 2022. W przyszłym roku budżet samorządu to kwota 151.512.473 zł po stronie dochodów oraz