Sprzęt za prawie 7 milionów dla słupskiego szpitala

Prawie siedem milionów złotych kosztował sprzęt medyczny, który trafił do słupskiego szpitala. W zakupie urządzeń m. in. dla neurochirurgów, chirurgów i ginekologów pomógł samorząd województwa pomorskiego.

 

Słupski szpital wzbogacił się między innymi w nowoczesne aparaty RTG, EMG, USG, specjalistyczny sprzęt położniczy KTG, lampy operacyjne oraz barwiarkę służącą do sporządzania preparatów cytologicznych. Jak podkreślał prezes słupskiej placówki jest to najwyższej jakości sprzęt, którym mogą pochwalić się nieliczne placówki w kraju.

Zakup sprzętu do słupskiego szpitala sfinansował Urząd Marszałkowski. Łączny koszt to kwota nieco ponad 6,760 000 zł. Samorząd województwa przeznaczył na zakup urządzeń prawie 6 649 000 zł.

Nowoczesne urządzenia ułatwią pracę medyków i wpłynął na sprawność przeprowadzanych zabiegów. Najdroższy z zakupionego sprzętu – aparat RTG o wartości 4,5 miliona złotych trafił na oddział neurochirurgii. Będzie on wykorzystywany w operacjach kręgosłupa związanych z: urazami, nowotworami, chorobą zwyrodnieniową oraz deformacją

 

 

SZCZEGÓŁOWE PRZEDSTAWIENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO ZAKUPIONEGO PRZY WSPARCIU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU 2021

1. Aparat RTG z ramieniem O oraz neuronawigacją trafił na Oddział Neurochirurgiczny. Urządzenie to jest obecnie najnowocześniejszym na świecie urządzeniem służącym do śródoperacyjnego obrazowania kręgosłupa w jego wszystkich odcinkach podczas operacji stabilizacji. System pozwala m.in. na uzyskanie śródoperacyjnie obrazu kręgosłupa w trzech wymiarach. O-arm współpracuje bezpośrednio z neuronawigacją w trakcie operacji. W praktyce oznacza to, że trudna operacja stabilizacji kręgosłupa w każdym jego odcinku (urazowa, zwyrodnieniowa lub onkologiczna) może być wykonana bez wielkiego urazu operacyjnego w sposób małoinwazyjny poprzez kilka 3-4 cm nacięć skóry. Dzięki prowadzeniu ręki chirurga poprzez ww. system naprowadzania i implantacji implantów, pacjent już następnego dnia może być pionizowany. Z jego użyciem możliwa jest w trakcie operacji kontrola położenia wprowadzonych implantów i jednoczasowa korekcja gdy stwierdzona zostanie taka potrzeba. Ideą działania jest maksymalne ograniczenie urazu operacyjnego pacjenta oraz uzyskanie dodatkowego czasu wykorzystania sali operacyjnej. Bez jego zastosowania operacje trwają 5-7 godz. a z jego użyciem ich czas skraca się do 2-3 godz. Ma to wymierne korzyści co do zwiększenia możliwości operacyjnych oddziału poprzez uzyskanie dodatkowego czasu operacyjnego dla innych pacjentów.

Koszt: 4.417.200,00 zł.

2. Aparat RTG z ramieniem C – urządzenie zakupione do Pracowni Urodynamicznej Oddziału Urologicznego ze względu na rozwijanie nowoczesnych metod leczenia kamicy układu moczowego. Służy ono do uwidocznienia elementów anatomii pacjenta i precyzyjnego wprowadzania przyrządów do moczowodów i nerek oraz kontroli postępów leczenia.

Koszt: 499.470,00 zł

3. Aparat EMG trafił do Pracowni Elektromiografii i Potencjałów Wywołanych w Oddziale Neurologicznym i Udarowym. Elektromiograf, czyli aparat EMG do badania czynności elektrycznej mięśni i nerwów usprawni diagnostykę oraz leczenie pacjentów. Koszt: 184.896,00 zł.

4. Aparat USG trafił na Oddział Ginekologiczno-Położniczy. To nowoczesne urządzenie, na którym można wykonywać badania w 4D. Koszt: 302.800,00 zł.

5. Cztery aparaty KTG trafiły na Oddział Ginekologiczno-Położniczy. To urządzenia, które służą do rejestracji i zapisu akcji serca płodu i czynności skurczowej mięśnia macicy u kobiet w zaawansowanej ciąży i podczas porodu. Badanie KTG pozwala na wykrycie zagrażającego życiu niedotlenienia płodu.

Koszt czterech urządzeń to 47.520,00 zł.

6. USG VEVO MD to bardzo czułe urządzenie, które trafiło na Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, gdzie prowadzony jest „Pomorski program diagnostyki i leczenia obrzęku chłonnego”. Chirurdzy pracują na bardzo małych naczyniach o średnicy nawet 0,2-0,3 milimetra.. Zakupione urządzenie to obecnie najczulsze USG na świecie, dzięki któremu można zlokalizować małe naczynie, zobaczyć czy płynie w nim krew lub chłonka i następnie zespolić z innym naczyniem, by odbarczyć obrzęk. W tej chwili Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku jest jednym z dwóch szpitali w Polsce, który wykorzystuje tego typu urządzenia do chirurgicznego leczenia obrzęku chłonnego.

Koszt: 610.276,59 zł.

7. Barwiarka z naklejarką, mikrotom mrożeniowy, szafy wentylowane dla Zakładu Patomorfologii.

Barwiarka to urządzenie, które używane jest przy cyklu wykonywania preparatów cytologicznych i histopatologicznych będących warunkiem ustalenia diagnozy umożliwiającej rozpoczęcie oraz monitorowanie leczenia.

Koszt: 460.456,92 zł

Mikrotom to urządzenie niezbędne do wykonywania badań doraźnych (śródoperacyjnych) z nieutrwalonego materiału pobieranego w trakcie zabiegu operacyjnego, które warunkują ustalenie jej zakresu, obecność przerzutów, oceny radykalności.

Koszt: 122.147.01 zł.

Szafy wentylowane są konieczne do przechowywania materiału w przypadku braku możliwości wydzielenia osobnego pomieszczenia. Przechowywanie materiału w ten sposób ma wpływ na ograniczenie narażenia personelu na kontakt z rakotwórczym formaldehydem.

Koszt: 81.756,00 zł.

8. Lampa operacyjna z wyposażeniem.

Koszt: 33.900,85 zł.

 

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *