Wsparcie dla niepełnosprawnych ze Słupska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku pozyskał niemal 2 miliony zł na wsparcie rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Środki zostaną przeznaczone na realizację dwóch programów.

Program ,, Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022.
To kontynuacja Programu o tym samym tytule, realizowanego w 2021 r. Na realizacje Programu w 2022 r., MOPR w Słupsku otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 507 050,00 zł.
Celem Programu jest pomoc osobom z niepełnosprawnością w codziennych czynnościach i funkcjonowaniu w życiu społecznym. Pracownicy MOPR planują objąć wsparciem 100 niepełnosprawnych Słupszczan, w tym 10 osób niepełnoletnich.
Asystenci pomogą między innymi w zakupach i załatwianiu spraw urzędowych, będą towarzyszyć w wyjściach do kina, czy teatru jak również w innych czynnościach dnia codziennego. Zakres wsparcia będzie dostosowany indywidualnie do potrzeb mieszkańców Słupska objętych wsparciem.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022
Podobnie jak poprzedni Program, realizacja usług z zakresu opieki wytchnieniowej, została dofinansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wysokość dofinansowania do tegorocznej edycji Programu wynosi 464 508,00 zł.
Program polega na zapewnieniu doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej dla osób sprawujących stałą opiekę nad niesamodzielnymi osobami z niepełnosprawnościami. Ze wsparcia mogą skorzystać członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi.

W 2022 r. Program będzie realizowany w dwóch formach:
1) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, ośrodku wsparcia, innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu, domu pomocy społecznej,
2) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w ośrodku wsparcia, ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawny, innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinie gminy/powiatu, domu pomocy społecznej.

źródło facebook/rewitalizacjasłupsk

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *