O tym jak żyli nasi przodkowie wiele lat temu mogą przekonać się uczestnicy warsztatów organizowanych przez fundację Lex Humana. Spotkania organizowane są w placówkach oświatowych na terenie powiatu