Podpisana została umowa na realizację inwestycji pn. „Budowa punktu przedszkolnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Wrzeście”.   Wykonawcą inwestycji, który wybrany został w postępowaniu przetargowym jest