Szkoła w podsłupskim Wrześciu będzie większa

Podpisana została umowa na realizację inwestycji pn. „Budowa punktu przedszkolnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Wrzeście”.

 

Wykonawcą inwestycji, który wybrany został w postępowaniu przetargowym jest firma „SUMABUD” Zakład Usług Inwestycyjnych ze Słupska, która realizował podobne inwestycje na terenie Gminy Słupsk między innymi we Włynkówku czy Bierkowie.

 

Realizacja inwestycji ma nastąpić w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy czyli do końca kwietnia 2023 roku. Wartość inwestycji to kwota 5 580 595, 23 zł brutto (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć zł.).

Inwestycja jest współfinansowana z „Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024” .
Wartość dofinansowania na budowę oraz wyposażenie nowego obiektu przedszkolnego to kwota 3 000 000 zł.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *