Kilkadziesiąt kilometrów dróg, remonty szkól, rozbudowa infrastruktury sportowej, inwestycje w wodociągi i kanalizację – takie inwestycje będą zrealizowane w gminach regionu słupskiego w ramach rządowego Programu Inwestycji strategicznych.