Jednogłośnie absolutorium i wotum zaufania udzielili radni Jackowi Maniszewskiego, burmistrzowi Ustki. Sesje absolutoryjne odbyły się także w Słupsku i powiecie słupskim.  W Ustce, w momencie głosowania, obecnych było