Samorządowcy z absolutorium i wotum zaufania

Jednogłośnie absolutorium i wotum zaufania udzielili radni Jackowi Maniszewskiego, burmistrzowi Ustki. Sesje absolutoryjne odbyły się także w Słupsku i powiecie słupskim. 

W Ustce, w momencie głosowania, obecnych było 12 radnych, którzy jednogłośnie podjęli decyzję o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Miasta Ustka. Oznacza to akceptację wykonania budżetu za rok poprzedni i stwierdzenie prawidłowości działania finansowego. W roku 2021 do początku lipca obowiązki burmistrza pełnił Bartosz Gwóźdź – Sproketowski (obecnie zastępca burmistrza), a od dnia ślubowania (5 lipca) włodarzem Ustki został Jacek Maniszewski.

Głosowanie poprzedzone zostało uzyskaniem pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu przez burmistrza.

Budżet Miasta jest obecnie stabilny. Rok 2021 zakończył się wypracowaniem nadwyżki operacyjnej w wysokości 7,8 mln złotych – oznacza to, że dochody bieżące były wyższe niż wydatki bieżące.  Dochody zostały zrealizowane na poziomie 88 %, w tym dochody bieżące 100%, a majątkowe 59 %. Całościowo budżet 2021 zamyka się deficytem w wysokości 16,9 mln zł, co jest spowodowane dużą ilością inwestycji realizowanych przez samorząd.

– Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Miasta, kierownikom i dyrektorom jednostek oraz prezesom spółek miejskich za wspólną pracę. Pozytywna opinia o wykonaniu budżetu to nasz wspólny sukces. Podziękowania za współpracę kieruję także do radnych – mówił Jacek Maniszewski po głosowaniu.

Radni podjęli także uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania. Wiąże się ono z opracowanym „Raportem o stanie miasta za rok 2021” i pozytywną oceną opisanych tam działań Urzędu, jednostek i spółek.

Podobnie wyglądały głosowania w Słupsku. Prezydent miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka także otrzymała absolutorium i wotum zaufania. Również radni powiatowi w ten sam sposób docenili pracę starosty Pawła Lisowskiego.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *