Dzięki zaangażowaniu, wielkiemu sercu i poświęceniu prywatnego czasu pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku oraz znakomitej współpracy z personelem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w