Kolejne miejsce dla mieszkańców Ustki

Centrum Wsparcia Mieszkańców Obszaru Rewitalizacji (CWMOR) otwarte! W uroczystości uczestniczyli m.in. Mieczysław Struk, marszałek Województwa Pomorskiego, Władysława Graniak, prezes UUTW „Żyj kolorowo” , Danuta Wawrowska, radna Sejmiku Województwa oraz gospodarz miasta Ustka – burmistrz Jacek Maniszewski.

– Powstanie CWMOR jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Kompleksowe działania podejmujemy w domach naszych podopiecznych, ale całe życie nie może toczyć się w czterech ścianach. Potrzebne jest miejsce, w którym można się spotkać z innymi, porozmawiać, aktywnie spędzić czas, a w razie potrzeby otrzymać odpowiednie wsparcie. CWMOR ma być miejscem spotkań różnych grup mieszkańców – seniorów w Klubie, dzieci w Placówce, opiekunów i rodziców podczas warsztatów, szkoleń, poradnictwa itd. Wierzę, że miejsce to będzie tętnić życiem o każdej porze dnia – mówił podczas uroczystości otwarcia burmistrz Maniszewski.

Marszałek Struk podkreślił natomiast, że celem polityki na każdym szczeblu zawsze powinien być człowiek i jego potrzeby. Pogratulował i podziękował władzom Ustki za prowadzenie wielu działań, zapobiegających wykluczeniu społecznemu. W tym właśnie tworzenie takich miejsc jak CWMOR.

Burmistrz Maniszewski złożył natomiast podziękowania Marszałkowi i Zarządowi Województwa za wspierania usteckiego projektu rewitalizacji.

Placówka CWMOR ma swoją siedzibę na ulicy Dworcowej 1 (obok budynku dworca kolejowego). Będzie prowadzona przez Usteckie Centrum Usług Społecznych. Powstała w ramach unijnego projektu „Przestrzeń na plus”, do którego wciąż można zgłosić się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W ramach projektu inwestycyjnego pomieszczenia zostały wyposażone tak, aby można w nich komfortowo i bezpiecznie realizować wyznaczone zadania społeczne. Będą tam prowadzone działania skierowane do mieszkańców obszaru rewitalizacji „E”, obejmującego zakresem ulice: Grunwaldzką, Wróblewskiego, Legionów, Jagiellońską, Zieloną oraz Ustecką.

W ramach projektu rewitalizacji świadczone są usługi na rzecz osób niesamodzielnych – wsparcie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze (psychologiczne, fizjoterapeutyczne), poradnictwo psychologiczne, socjalne itd. Zapewniamy też Teleopiekę. W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców w trakcie projektu wprowadzono wsparcie dietetyka oraz podologa. Świadczone są usługi Złotej rączki, czyli pomoc w drobnych naprawach, remontach, a także w sprzątaniu mieszkań czy uporządkowaniu ogródków. Aktywnie działa animator lokalny. Do Centrum przeniesie się Klub Seniora, który dotychczas spotykał się w siedzibie Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Żyj Kolorowo – Partnera naszego projektu.

Opiekunom faktycznym proponowane są m.in. warsztaty dietetyczne, oraz szkolenia prowadzone przez instruktora Warsztatu Opiekuńczego. Zajęcia te od teraz odbywać się będą w pomieszczeniach CWMOR.

W ramach Interdyscyplinarnego Zespołu Wspierania Rodziny realizowane jest wsparcie dla rodzin – asystenta rodziny, doradcy zawodowego oraz psychologa. Oferowane jest wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji rodzicielskich oraz wsparcie grupowe. Planowane są zajęcia psychologiczne z elementami terapii uzależnień. Działa Placówka Wsparcia Dziennego w formie pracy podwórkowej. Dzięki CWMORowi jej działalność będzie mogła zostać rozszerzona o działania opiekuńcze i specjalistyczne.

Koszt wyposażenia pomieszczeń to 190 tysięcy złotych, z czego 84 594 zł to kwota pochodząca ze środków unijnych (RPO Województwa Pomorskiego), a kwota 9 952 zł ze Skarbu Państwa. Pozostała część sfinansowana została z budżetu miasta Ustka. Warto dodać, że pomieszczenia zostały wyremontowane i zaadaptowane na potrzeby CWMOR w ramach budowy węzła integracyjnego.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *