Nadzwyczajna sesja w Ustce i zmiana skarbnika

Sesja została zwołana na wniosek burmistrza Jacka Maniszewskiego, w związku z koniecznością podjęcia uchwały o zmianach w budżecie. Do porządku obrad wprowadzono też uchwały o odwołaniu i powołaniu skarbnika Miasta.

W związku z tym, że w dniu 6 września br., skarbnik Anna Łukaszewicz złożyła informację o rozwiązaniu stosunku pracy zaistniała konieczność podjęcia uchwały o odwołaniu z funkcji skarbnika. Na czas okresu wypowiedzenia, czyli do końca grudnia  funkcję tę będzie pełnić Irena Borowiecka, obecnie zastępca skarbnika i naczelnik Wydziału Finansowego. Jednocześnie ogłoszony zostanie konkurs na stanowisko skarbnika.

Radni podjęli też uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta. Zwiększa ona kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wys. 8 mln zł. Jest to niezbędne z uwagi na konieczności zachowania płynności finansowej na realizację zapisanych w budżecie zadań bieżących i inwestycyjnych.

Porządek obrad sesji:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
  1.2. przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie: odwołania Skarbnika Miasta Ustka
  • w sprawie: powołania Skarbnika Miasta Ustka
  • w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasto Ustka na 2022 rok.
 1. Wolne wnioski i oświadczenia.
  4. Zamknięcie obrad.

Obrady odbywały się w trybie zdalnym.

Kolejna planowa sesja odbędzie 29 września 2022 r

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *