Ustka chce wprowadzić uchwałę krajobrazową

Szykują się duże zmiany w krajobrazie miejskim Ustki. Samorząd przygotowuje tak zwaną uchwałę krajobrazową, która ma uporządkować między innymi kwestię reklam i szyldów. Władze miasta zachęcają do udziału w dyskusji na ten temat.
W dniach 5-30 grudnia nastąpi wyłożenie dokumentów: – projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Ustki obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (tzw „uchwała krajobrazowa”) – dyskusja publiczna – 8 grudnia godz. 17.00 s. 101 Urzędu Miasta

https://www.ustka.pl/pl/news/content/8604

Czego w głównej mierze dotyczy prezentowana uchwała krajobrazowa?

  •     Zakres obejmuje całą Ustkę w granicach administracyjnych miasta, czyli tereny publiczne oraz tereny prywatne.
  •     Dokument zakłada obowiązek dostosowania istniejących reklam i szyldów w okresie 27 miesięcy od wejścia w życie uchwały.
  •     Zasady obowiązują w równym stopniu wszystkich przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości, przy czym na obiektach zabytkowych i w centrum Ustki (w tym promenada) przewiduje się dodatkowe ustalenia, lepiej chroniące krajobraz kulturowy.
  •     Przewiduje się ograniczenie liczby szyldów dla każdego podmiotu prowadzącego działalność na danej nieruchomości m.in. do trzech na budynku, do dwóch na ogrodzeniu, do trzech wolnostojących (z dodatkowymi zasadami sytuowania).
  •     Przewiduje się ograniczenie gabarytów reklam, np. maksymalny rozmiar powierzchni ekspozycyjnej reklamy (tzw. format duży) do 6m2 (z dodatkowymi ograniczeniami).
  •     Przewiduje się ograniczenie formy szyldów w centrum Ustki do formy ażurowej (z dopuszczeniami formy zwartej w określonych przypadkach).
  •     Przewiduje się reklamę tymczasową (od 1 czerwca do 30 września) i okolicznościową (na maks. 14 dni w związku z posiadającym datę rozpoczęcia i zakończenia wydarzeniem) z np. możliwością sytuowania na plaży czy obiektach sportowych.
  •     Wprowadza się zakaz grodzenia plaży i jej fragmentów.

Okres dostosowania:
miesięcy od wejscia w życie uchwały

– projektu planu miejscowego „STANICA I SKATEPARK” – dyskusja publiczna – 8 grudnia godz. 1.00 s. 101 Urzędu Miasta

https://www.ustka.pl/pl/artykul/519/8605/plan-miejscowy-stanica-i-skatepark

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *