Ustecki samorząd zaprasza zarządców i właścicieli obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w ewidencji zabytków na terenie Miasta Ustka do skorzystania z dofinansowania. Propozycje zadań można składać do 20 stycznia.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ustka o naborze wniosków na propozycje zadań do dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RPOZ), Burmistrz Miasta Ustka ogłasza nabór wniosków na propozycje zadań do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Miasto Ustka może zgłosić do dofinansowania w ramach ogłoszonego RPOZ. Ze względu na krótki termin zgłaszania wniosków do RPOZ, nabór wniosków trwa tylko do 20.01.2023 r.

PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA:
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych (nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków) przy zabytku wpisanym do rejestru zbytków lub gminnej ewidencji zabytków na terenie miasta Ustka

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego do zabytku wpisanego do w/w rejestrów

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:
Wartość wnioskowanego dofinansowania musi mieścić w ramach jednego z trzech dostępnych limitów: do 150 tys. zł / do 500 tys. zł / do 3,5 mln zł. Wysokość dofinansowania wynosi do 98 proc. wartości zadania inwestycyjnego, które zostanie wypłacone po zakończeniu realizacji zadania (wnioskodawca musi zapewnić minimalnie 2 proc. wkładu własnego).

 

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *