Dzień: 2023-05-10

Wzorowa postawa znalazcy

Co zrobić z portfelem który znaleźliśmy np. na ulicy? Znalezienie portfela nie uprawnia „szczęśliwego znalazcy” do zawłaszczenia tego przedmiotu. Wzorowym zachowaniem wykazała się osoba, która na jednej z
Read More