Nagroda dla spółdzielni Drabina

Spółdzielnia Socjalna „DRABINA”, założona przez Miasto Ustka i Miasto Słupsk, otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego w konkursie „Pomorskie dla Seniorów”, kat. kategoria „Pracodawca przyjazny Seniorom”!

W imieniu Marszałka wyróżnienie wręczyła Danuta Wawrowska, radna Sejmiku Województwa Pomorskiego. Uroczystość odbyła się we wtorek, 26 września 2023 r. w Urzędzie Miasta Ustka. Nagrodę odebrały prezes Spółdzielni Agnieszka Hrywniak oraz wiceprezes Joanna Lecka – serdecznie gratulujemy!

Głównym przedmiotem działalności „Drabiny” jest utrzymanie terenów zielonych, usługi porządkowe, konserwatorskie, remontowo – budowlane, etc. Spółdzielnia jest pracodawcą dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności absolwentów Centrum Integracji Społecznej. Wszyscy pracownicy Spółdzielni to osoby, które były uczestnikami/czkami CIS w Ustce prowadzonym przez Gminę Miasto Ustka oraz CIS w Słupsku przy Stowarzyszeniu Horyzont w Słupsku. Ponadto, od 30.11.2022 r. Spółdzielnia jest Przedsiębiorstwem Społecznym na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

Od początku istnienia Spółdzielnia wspiera osoby, które z różnych powodów nie są w stanie odnaleźć się na otwartym rynku pracy, głównie z powodu wielu ograniczeń, które uniemożliwiają im podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia w systemie klasycznym. Duży odsetek tych osób to osoby po 50 r.ż., których otwarty rynek pracy, po długiej przerwie w zatrudnieniu, nie chce przyjąć. Natomiast Spółdzielnia Socjalna „DRABINA” jest alternatywną ofertą zatrudnieniową, uwzględniającą ich możliwości, potencjał, ale również ograniczenia

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *