Oddział Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku zmienia się dla swoich pacjentów. Przearanżowano kilka gabinetów i sal chorych, by stworzyć jak najbardziej komfortowe warunki