Przez najbliższy miesiąc – do dnia 17 maja 2024 r., godz. 15.30 – mieszkańcy, przedstawiciele stowarzyszeń oraz instytucji mogą zgłaszać kandydatury do Honorowych Nagród pod Patronatem Burmistrza –