Kapituła Honorowych Nagród, pod przewodnictwem Jacka Traczyka, dokonała już wyboru osób, które zostaną wyróżnione Honorową Nagrodą pod Patronatem Burmistrza. Nazwiska „Ambasadora Miasta Ustka” i „Ustczanina Roku” poznamy najprawdopodobniej