Dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska pracująca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku otrzymała tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Najwyższy tytuł naukowy przyznał lekarce prezydent RP Andrzej