Budynek w, którym mieści się Dom Interwencji Kryzysowej dla Kobiet przy ulicy Wolności w Słupsku jest w katastrofalnym stanie technicznym i nie spełnia kryterium przeciwpożarowych. Brakuje systemu oddymiania i