Oddział Dermatologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku znów zaczął przyjmować pacjentów. Oddział rozpoczął pracę po okresie zamknięcia spowodowanym decyzją Wojewody Pomorskiego. Pomieszczenia dermatologii były zarezerwowane na potrzeby utworzenia