Sytuacja powtarza się co roku, w okresie wakacji w Słupskim Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa brakuje wszystkich rodzajów krwi. Najbardziej poszukiwane są rzadkie grupy krwi AB Rh minus i