Na sesji Rady Miejskiej 29.04 bm. radni jednogłośnie przyjęli wniosek o nadaniu honorowego Obywatelstwa Miasta Słupska mecenas Annie Boguckiej – Skowrońskiej. Pani mecenas jest znaną słupską działaczką opozycyjną,