Prezydent Miasta Robert Biedroń w otoczeniu przedstawicieli mediów i w asyście swoich urzędników dokonał 11 maja uroczystego otwarcie Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Starzyńskiego w miejscu zlikwidowanej Agencji