W Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku wprowadzono innowację pedagogiczną pod nazwą „Żydzi – kultura, historia i tożsamość”. Innowację wprowadziła w słupskim ZSI Ewelina Walczak, nauczycielka języka polskiego. W