Zespół Szkół Informatycznych w Słupsku został objęty patronatem przez Centrum Egzaminacyjne Goethe-Institut English Unlimited. Obie placówki zawarły porozumienie o współpracy. W myśl porozumienia Centrum Egzaminacyjne Goethe-Institut zaoferowało słupskiej