W związku z wyznaczonym na 10 maja br. terminem wyborów prezydenckich komisarz wyborczy wydał postanowienia w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie województwa pomorskiego. W tym również –