Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku otrzymał do zewnętrzny defibrylator AED.Zwiększy on bezpieczeństwo rehabilitowanych pacjentów w przypadku fizjoterapii prowadzonej poza oddziałem kardiologicznym na terenie rekreacyjnym szpitala.