Z inicjatywy słupskiego muzyka Mariana Szarmacha w sali przy ulicy Westerplatte 73 odbył się koncert muzyki jazzowej. Spotkanie było okazją do wspomnień o czasach, gdy słupskie zespoły muzyczne