Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska ma nowego biskupa. Został nim ks. Krzysztof Włodarczyk. Od 9 lat jest dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej. To kolejny po biskupie Krzysztofie Zadarce pasterz pochodzący z